กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 08 กันยายน 2563
ประกาศกองวิจัยละพัฒนาข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะของตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 28 สิงหาคม 2563
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 สิงหาคม 2563
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 กรกฎาคม 2563
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 25 มิถุนายน 2563
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ) 04 มิถุนายน 2563
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 23 สิงหาคม 2560
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) 05 สิงหาคม 2559