การติดต่อ

สถานที่ตั้งและติดต่อกองวิจัยและพัฒนาข้าว
ตำแหน่ง:
กองวิจัยและพัฒนาข้าว (ฺBureau of Rice Research and Development,BRRD)
ที่อยู่:
เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

50, Phaholyothin Road, Ladyao,
Khet Chatuchak, Bangkok, Postcode 10900
ไทย
โทรศัพท์:
0-2579-7892
โทรสาร:
0-2561-1732, 0-2579-7559
http://brrd.ricethailand.go.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก