ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Project Management Monitoring and Evaluation จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( AIT )

วันที่ 4 เมษายน 2560 นางสาวกัญญา เชื้อพันธุ นวก.ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Project Management Monitoring and Evaluation จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( AIT ) จำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ข่าว/ภาพ :ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี