คณะผู้บริหารกรมการข้าวและข้าราชการเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์

วันที่1 เมษายน 2558  เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ ศาลพระภูมิ ท้าวเวสสุวัณ ศาลตา-ยาย และพระพิรุณทรงนาค จากนั้นในเวลา ๐๗.๔๕ น. เป็นพิธีสงฆ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คณะผู้บริหารพร้อมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปีกระทรวงเกษตรละสหกรณ์

           ในโอกาสเดียวกัน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์อธิบดีกรมการข้าว นำคณะผู้บริหารกรมการข้าวและข้าราชการเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์

                                                                                         วชิรวิทย์ บุญสุข ภาพ : ข่าว