CW8A7079.JPG

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารที่ทำการใหม่ ของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

Ret-1.jpg 

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดงานพิธียกเสาเอกอาคารที่ทำการหลังใหม่ของศูนย์ฯ โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และข้าราชการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เกียรติร่วมงาน

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด : ภาพ/ข่าว