2021 02 25 11 05 32

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว นำโดยนางนิตยา รื่นสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะนักวิจัยด้านการใช้โดรนสำรวจเพื่อพัฒนาการผลิตข้าวแบบเกษตรแม่นยำ

 news 20210225