IMG 280002

เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายและผลักดันธุรกิจข้าว ในพิธีลงนามความร่วมมือ

mourice4