IMG 27771

เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว (โดยนายสถาพร ตัมพวิฎฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว) ร่วมกับ บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด (โดย นายอัศวิน โรมประเสริฐ ประธานกรรมการ บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด)

newpapermou