t3

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

3

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายด้านข้าว และรับฟังปัญหาและให้แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน โดยมีนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว ข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานของศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวให้การต้อนรับ