สารบัญ

DSC00203 2555 การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ระหว่างวันที่ 3 -5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

kamio

1

2
กองวิจัยและพัฒนาข้าวจัดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ระหว่างวันที่ 3 -5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธาน และมีนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวเป็นผู้กล่าวรายงานการสัมมนาในครั้งนี้

โดยภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง”การปรับโครงสร้างอัตรากำลังกรมการข้าวและแผนการรองรับภารกิจในอนาคต” โดยนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว การบรรยายพิเศษ เรื่องการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน โดย นางสาวพรรษมณฑ์ พัฒนกิจโดยภายในงานยังมีการจัดบูธแสดงงานด้านข้าว และชิมช๊อปผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวและจัดแสดงภาคโปสเตอร์อีกด้วย

ภาพบรรยากาศวันที่ 3 กันยายน 2561

3

4

5

6

7

8

9

24

นางสาวลัดดาวัลย์ อรุณฑสินธุ์ ภาพ/รายงาน