S 8396096116406

ถวายพระพรชัยมงคงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

Queen9

yigyif

S 8396091545512

ในวันที่10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว นำโดยนายสถาพร ตัมพวิสิฎฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว พร้อมเหล่าข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำของกรมการข้าว เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม 2561  โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธี

ซึ่งภายในงานจะมีการถวายพระพรชัยมงคล,ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร และเปิดโปรดโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามโดยเหล่าเจ้าหน้าที่ได้แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันหน้าอาคารกรมการข้าว

 

นางสาวลัดดาวัลย์ อรุณฑสินธุ์ ภาพ/รายงาน