26072018 6

กองวิจัยและพัฒนาข้าวร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

26072018 1

กองวิจัยและพัฒนาข้าวร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 น. โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นตัวแทนกองวิจัยและพัฒนาข้าวนำเหล่าข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานกรมการข้าว

26072018 226072018 3

26072018 4

26072018 5

โดยภายในงานมีการถวายสัตย์ปฏิญาณ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันทำความสะอาด Big cleaning day  บริเวณรอบกรมการข้าว

ลัดดาวัลย์ รายงาน/ชัยณรงค์ ถ่ายภาพ