S 7207366036233

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวนำทีมเข้ามอบของขวัญวันปีใหม่ ณ ห้องรองอธิบดีกรมการข้าว

S 7207366000672

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  2560 นายสถาพร ตัมพวิสิฎฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการเดินทางเข้ามอบของขวัญเนื่องในวันปีใหม่แก่ นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ทั้งนี้เหล่าเจ้าหน้าที่ได้พร้อมใจกันเข้ามอบของขวัญ และได้ถ่ายรูปร่วมกันในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

นางสาวลัดดาวัลย์ อรุณฑสินธุ์
กลุ่มวิทยาการเทคโนโลยีการผลิตข้าว
กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว: รูปภาพ/รายงาน