S 7207363884297

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวนำทีมเข้ามอบของขวัญวันปีใหม่ ณ ห้องอธิบดีกรมการข้าว

S 7207360970392

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2560 นายสถาพร ตัมพวิสิฎฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการเดินทางเข้ามอบของขวัญเนื่องในวันปีใหม่แก่ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว

S 7207361033502

ทั้งนี้เหล่าเจ้าหน้าที่ได้พร้อมใจกันเข้ามอบของขวัญและได้ถ่ายรูปร่วมกันในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

นางสาวลัดดาวัลย์ อรุณฑสินธุ์
กลุ่มวิทยาการเทคโนโลยีการผลิตข้าว
กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว: รูปภาพ/รายงาน