215854กองวิจัยและพัฒนาข้าว ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราจัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว  หัวหน้ากลุ่ม/ หัวหน้าฝ่าย

 12072017 1

กองวิจัยและพัฒนาข้าว ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราจัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว หัวหน้ากลุ่ม/ หัวหน้าฝ่าย ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนางวันทนา ศรีรัตนศักดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวเป็นประธาน

12072017 2ลัดดาวัลย์  ภาพ/รายงาน