S 6454194947908

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้มีโอกาสไปเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

news27

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้มีโอกาสไปเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ศูนย์เเละเตรียมข้อมูลสำคัญนำเสนออย่างดี รวมทั้งงานต่างๆในแปลงนาทดลองและผลิตเมล็ดพันธุ์สะอาดเรียบร้อยมาก ทางผู้อำนวยการขอขอชื่นชมผู้บริหารศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ ทีมงานของศูนย์ ขอให้รักษาความดีไว้ต่อไป

news27 1

นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว /รายงาน-ภาพ