kan240

กองวิจัยและพัฒนาข้าว เข้าร่วมสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2560

วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560 กองวิจัยและพัฒนาข้าว เข้าร่วมสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2560  โดยมี นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ภาพ/ข่าว