กรมการข้าวจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวงข้าว

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว เพื่อพิจารณารับรองพันธุ์ข้าวจำนวน 6 สายพันธุ์ ได้แก่

         1.ข้าวเจ้าสายพันธุ์ PSL6004-CNT-7-2-2-1

          2.ข้าวเจ้าสายพันธุ์ UBN02123-50R-B-3

          3.ข้าวเจ้าสายพันธุ์ UBN03007-47-7-7-26-35-19

          4.ข้าวเจ้าสายพันธุ์ ซีบูกันตัง PTNC08001-5

          5.ข้าวเจ้าพันธุ์ ดอกข่า KBIC06001-50

          6.ข้าวเจ้าสายพันธุ์มะลิดำ SRNC03053-6-2

สุรินทร : ภาพ/ข่าว