ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนานำทีมเข้ารดน้ำขอพร และสืบสาน“ประเพณี เทศกาลสงกรานต์” ณ ห้องอธิบดีกรมการข้าว

 

    เมื่อวันที่ 18 เมษายน  2560 นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการเดินทางเข้าร่วมรดน้ำขอพร นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว

    ทั้งนี้เหล่าเจ้าหน้าที่ได้พร้อมใจกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2560
และได้ถ่ายรูปร่วมกันในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

นางสาวลัดดาวัลย์ อรุณฑสินธุ์
กลุ่มวิทยาการเทคโนโลยีการผลิตข้าว
กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว: รูปภาพ/รายงาน