นายสุนิยม ตาปราบ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว นำทีมเข้ารดน้ำขอพรและต้อนรับผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวคนใหม่

    

     เมื่อวันที่ 18 เมษายน  2560 นายสุนิยม ตาปราบ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมต้อนรับ และรดน้ำขอพร นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

     ทั้งนี้เหล่าเจ้าหน้าที่ได้พร้อมใจกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 และได้ถ่ายรูปร่วมกันในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

 

นางสาวลัดดาวัลย์ อรุณฑสินธุ์
กลุ่มวิทยาการเทคโนโลยีการผลิตข้าว
กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว: รูปภาพ/รายงาน