กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
กองวิจัยและพัฒนาข้าวได้รับมอบเครื่องจำแนกพันธุ์ข้าวแบบอัตโนมัติที่ได้ร่วมวิจัยกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 156
กรมการข้าวจับมือกับบริษัท อีซี่ (2018) จำกัด 221
กรมการข้าว ร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายและผลักดันธุรกิจข้าว 134
การประชุมแผนการปฏิบัติงานร่วมระหว่างหน่วยงานภายใต้โครงการวิจัยประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการสำรวจ ปีงบประมาณ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 125
เปิดตัวระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับความเค็ม เพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มรุกในช่วงแล้ง 126