รายละเอียดการโอนเงิน งวดที่ 1 (60%) กองทุน ววน.64  ตามสถานที่ดำเนินงาน (ดาว์นโหลดจากลิ้งด้านล่าง)

https://drive.google.com/drive/folders/1sZ6dXIvYvE5K22qdPwHkljHIkKLR2DBP