หนอนห่อใบข้าวเป็นแมลงศัตรูข้าวที่มักพบระบาดหลังจากการระบาดรุนแรงของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เนื่องจากมีการใช้สารฆ่าแมลงในการลดความเสียหายของผลผลิตข้าวอย่างกว้างขวาง

หนอนห่อใบข้าวเป็นแมลงศัตรูข้าวที่มักพบระบาดหลังจากการระบาดรุนแรงของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เนื่องจากมีการใช้สารฆ่าแมลงในการลดความเสียหายของผลผลิตข้าวอย่างกว้างขวาง ทำให้ศัตรูธรรมชาติของหนอนห่อใบข้าวซึ่งมีจำนวนมากในนาข้าวถูกทำลาย เกิดการเสียสมดุลของระบบนิเวศในนา

ลักษณะการทำลาย

หนอนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ จะคลานไปยังฐานใบข้าวซึ่งยังไม่คลี่และเริ่มกัดกินใบข้าว โดยอาศัยกัดกินอยู่ในใบข้าวที่ห่อ และสร้างใยเหนียวจากปากดึงขอบใบข้าวทั้งสองด้านเข้าหากัน เกิดเป็นใบม้วนห่อหุ้มตัวหนอนและกัดกินเนื้อเยื่อที่ผิวใบข้าวส่วนที่เป็นสีเขียวอยู่ภายในใบที่ห่อจนเหลือแต่เยื่อบางๆ เป็นทางสีขาวไปตามความยาวของใบ พบการทำลายตั้งแต่เริ่มปักดำใหม่ๆ จนถึงระยะออกรวง การทำลายจะรุนแรงมากในแปลงที่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงและมีการใช้สารฆ่าแมลงกลุ่มที่มีพิษสูงต่อศัตรูธรรมชาติ การทำลายในระยะข้าวตั้งท้องอาจทำให้เมล็ดข้าวลีบ
   


ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำ