ด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จะดำเนินการปรับปรุงระบบ MailGoThai เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและความรวดเร็วในการรับ-ส่งจดหมาย 
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องขอให้ท่านปรับเปลี่ยนการเข้าใช้งานระบบ MailGoThai เวอร์ชันใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการเข้าใช้

 • เข้าใช้งานระบบใหม่ผ่านเว็บเบราเซอร์ได้ที่ URL https://accounts.mail.go.th

1

2

 • Username & Password : ใช้เหมือนระบบเดิม หลังจากนั้นกดล็อคอิน ระบบจะให้มีการเปลี่ยนรหัสใหม่โดยมีนโยบายการตั้ง Password ใหม่ : ต้องประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลข ความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร

3

4

 • จดหมายของเดิมจะถูกโอนย้ายอยู่ภายใต้ Folder ชื่อ Migrate

 5

 • กรณีเข้าใช้งานระบบเดิม สามารถเข้าใช้ผ่านเว็บเบราเซอร์ได้ที่ : https://mail.go.th โดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลเดิมได้แต่รับ-ส่งอีเมล์ไม่ได้ เป็นระยะเวลา 1 เดือน
 • การยกเลิกบัญชี : หากผู้ใช้บริการไม่เข้าใช้งานระบบระยะเวลาติดต่อกันนานเกิน 6 เดือน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชี
 • การตั้งค่าบนอุปกรณ์มือถือ ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าดังนี้
  • Incoming Server (IMAPs) : Incoming.mail.go.th [port 993]
  • Outgoing Server (SMTPs) : Outgoing.mail.go.th [port 465]
 • คู่มือการใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้จาก : http://www.ega.or.th/th/profile/979/

---------------------------------------------------------------------------

เวอร์ชั่นใหม่

webmail1เวอร์ชั่นเก่า (ใช้งานได้อีก 1 เดือน)

webmail

แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานเว็บเมล์ใหม่

EGA1