การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (AWD)icon new
กรมการข้าว ร่วมมือทางวิชาการกับ แน็คโดรน เพื่อพัฒนางานวิจัยicon new
เปิดตัวระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับความเค็ม เพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มรุกในช่วงแล้ง
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง เลื่อนการจัดการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2564
กรมการข้าว ร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายและผลักดันธุรกิจข้าว
กรมการข้าวจับมือกับบริษัท อีซี่ (2018) จำกัด
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลกประจำปี 2564
รายละเอียดการโอนเงิน งวดที่ 1 (60%) กองทุน ววน.64 ตามสถานที่ดำเนินงาน
แบบฟอร์มและตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินงาน กองทุน ววน. 64
คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้าน ววน. 64 และ เล่มจัดสรรงบ 64 ยอดทั้งปี (100%) ฉบับที่ 1 รายแผนงาน/โครงการ และฉบับที่ 2 ตามสถานที่ดำเนินงาน

Photoshop poster RE1

rice01re

n01

NoAlcohol Rice

2

 

rice1

วันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2564

สรุปรายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2564
(รายงาน ณ วันที่  1 กรกฎาคม 2564)

สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร        ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564) พบพื้นที่การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ แพร่ และเพชรบุรี พื้นที่ระบาดจำนวน 121 ไร่ การระบาดคงที่

สถานการณ์การระบาดของโรคไหม้ข้าว รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร พบพื้นที่ระบาด จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ น่าน อุทัยธานี จันทบุรี สงขลา และปัตตานี พื้นที่ระบาดจำนวน 52 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 27 ไร่

สถานการณ์การระบาดของศัตรูข้าวชนิดอื่น รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564) พบพื้นที่ระบาดจากการเข้าทำลายของศัตรูข้าว ดังนี้

- การระบาดของหนอนห่อใบข้าว จำนวน 1 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ พื้นที่ระบาดจำนวน 30 ไร่ การระบาดคงที่
- การระบาดของหนอนกอข้าว พบพื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ สงขลา และกระบี่ พื้นที่ระบาดจำนวน 24 ไร่ การระบาดลดลง 36 ไร่
- การระบาดของแมลงบั่ว ไม่พบพื้นที่ระบาด การระบาดลดลง 40 ไร่
- การระบาดของแมลงสิง พบพื้นที่ระบาด 2 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง และสุราษฎ์ธานี พื้นที่ระบาดจำนวน 251 ไร่ การระบาดลดลง 190 ไร่     
- การระบาดของเพลี้ยไฟ พบพื้นที่ระบาด 2 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา และสงขลา พื้นที่ระบาดจำนวน 539 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 457 ไร่
- การระบาดของด้วงดำ ไม่พบพื้นที่ระบาด การระบาดลดลง 910 ไร่

ข้อมูลเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จากผลการตรวจนับจำนวนตัวเต็มวัยในกับดักแสงไฟของศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวอยุธยา ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ (ติดตั้งกับดักแสงไฟที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่) ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ชัยนาท (ติดตั้งกับดักแสงไฟที่จังหวัดสิงห์บุรีและอุทัยธานี) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ราชบุรี (ติดตั้งกับดักแสงไฟที่จังหวัดราชบุรีและสุพรรณบุรี) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พบจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในกับดักแสงไฟไม่ถึงระดับวิกฤติ (ระดับวิกฤติ คือ 50,000 ตัวต่อคืน)

ข้อมูลโรคไหม้ รายงานค่าความเสี่ยงของอากาศในระหว่างวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2564 รายงานค่าความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคไหม้จากสถานีเครือข่ายที่มีค่าความเสี่ยงเกินระดับวิกฤติ (ค่าวิกฤต คือ 2.25) คือ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ส่วนศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ (สถานีศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่  และสถานีดงหลักหมื่น) ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี (อ.เมือง จ.ราชบุรี) มีค่าความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคไหม้ไม่เกินระดับวิกฤติ

การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในสัปดาห์หน้า  ในช่วงวันที่ 1- 3 กรกฎาคม 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง ส่วนในช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

การคาดการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในสัปดาห์หน้า จากผลการตรวจนับจำนวนตัวเต็มวัยในกับดักแสงไฟ ภายใน 2-3 สัปดาห์ ยังไม่พบจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เกินระดับวิกฤติ ดังนั้น แนวโน้มในการระบาดอาจพบน้อยหรืออาจพบเป็นบางพื้นที่ที่เคยมีการระบาดเป็นประจำ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุ์ข้าว พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกร การปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น โดยเฉพาะในแปลงที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่น พันธุ์ปทุมธานี 1 และพันธุ์พื้นเมือง เป็นต้น แปลงที่ปลูกข้าวแน่น และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราที่สูงกว่า

คำแนะนำ ส่วนจังหวัดที่มีการรายงานพื้นที่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในสัปดาห์นี้ ได้แก่ แพร่ และเพชรบุรี ควรมีการเฝ้าติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง และสำรวจในพื้นที่ที่ปลูกข้าวอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีปริมาณน้อยกว่า 10 ตัว/กอ หรือยังไม่เกิดการระบาด สามารถใช้เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมการระบาด แต่ในกรณีเกิดการระบาด พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปริมาณ 10 ตัว/กอ หรือมากกว่า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)
สารป้องกันกำจัดแมลงที่สามารถใช้ในการควบคุมการระบาด ให้เลือกใช้ตามอายุของข้าว  ได้แก่
    • ข้าวหลังหว่าน ถึงอายุ 40 วัน พบตัวอ่อนระยะที่ 1-2 จำนวนมากว่า 5 ตัว/ต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ บูโพรเฟซิน 10% ดับบลิวพี อัตรา 25 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ บูโพรเฟซิน/ไอโซโพรคาร์บ 5%/20% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
    • ข้าวอายุ 41-60 วัน พบตัวอ่อนสีน้ำตาล และตัวเต็มวัยชนิดปีกสั้น จำนวนมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ไพมิโทซิน 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
    • ข้าวอายุ 61-80 วัน พบตัวอ่อนสีน้ำตาล และตัวเต็มวัยชนิดปีกสั้น จำนวนมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ ไพรมิโทซิน 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
 ในกรณีที่เกิดการระบาดอย่างรุนแรง หรือพบประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากกับดักแสงไฟในระดับที่สูงกว่าค่าวิกฤตอย่างมาก (ค่าวิกฤต 50,000 ตัวต่อวัน) สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงที่สามารถใช้ในการควบคุมการระบาด คือ สารไพรมิโทซิน 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
 (เมื่อพบจำนวนมวนเขียวดูดไข่มาก) หรือสารซัลฟอกซาฟลอร์ 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (เมื่อพบจำนวนมวนเขียวดูดไข่น้อย) โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง    

การคาดการณ์การระบาดของโรคไหม้ในสัปดาห์หน้า
โรคไหม้ สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าประเทศไทยยังคงมีฝนกระจายอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทย สภาพอากาศอาจมีความเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรสำรวจติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อโรค เช่น กข15 กข6 ปทุมธานี 1 และพันธุ์อื่นๆ โดยเฉพาะแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง แปลงนาในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไหม้ ได้แก่ น่าน อุทัยธานี จันทบุรี สงขลา และปัตตานี และในพื้นที่ที่มีค่าความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคไหม้เกินระดับวิกฤติ ได้แก่ จังหวัดแพร่
ในกรณีที่พบโรคไหม้มีอาการรุนแรง หรือพบพื้นที่ใบเสียหายจากการเป็นโรคถึง 10 เปอร์เซ็นต์  ในข้าวระยะกล้า ถึงแตกกอเต็มที่ และ 5 เปอร์เซ็นต์ ในข้าวระยะตั้งท้อง หรือพบแผลโรคไหม้ที่ใบธง ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัดในการควบคุมด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น ไอโซโปรไธโอเลน หรือคาร์เบนดาซิม หรือไตรไซคลาโซล (ควรใช้เฉพาะในระยะกล้าถึงแตกกอ) ตามอัตราที่ระบุ


รายงาน ณ วันที่ 2 กรกฏาคม 2564

สรุปรายงานสถานการณ์ศัตรูข้าวทั้งหมด
Prev Next

กรมการข้าว ร่วมมือทางวิชาการกับ แน็คโดรน เพื่อพัฒนางานวิจัย

อ่านต่อ

เปิดตัวระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับความเค็ม เพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มรุกในช่วงแล้ง

อ่านต่อ

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว นำโดยนางนิตยา รื่นสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะนักวิจัยด้านการใช้โดรนสำรวจเพื่อพัฒนาการผลิตข้าวแบบเกษตรแม่นยำ

อ่านต่อ

เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายและผลักดันธุรกิจข้าว ในพิธีลงนามความร่วมมือ

อ่านต่อ

เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว (โดยนายสถาพร ตัมพวิฎฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว) ร่วมกับ บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด (โดย นายอัศวิน โรมประเสริฐ ประธานกรรมการ บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด)

อ่านต่อ

   กองวิจัยและพัฒนาข้าวได้รับมอบเครื่องจำแนกพันธุ์ข้าวแบบอัตโนมัติที่ได้ร่วมวิจัยกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

อ่านต่อ

กองวิจัยและพัฒนาข้าวจัดประชุมผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าว/ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

อ่านต่อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารงานและแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณปี 2562"ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าว/ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัยและฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

อ่านต่อ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานกองวิจัยและพัฒนาข้าว"

อ่านต่อ

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 5/2561

อ่านต่อ

  กองวิจัยและพัฒนาข้าวได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร

อ่านต่อ

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 4/2561

อ่านต่อ

การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ระหว่างวันที่ 3 -5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

ถวายพระพรชัยมงคงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

อ่านต่อ

กองวิจัยและพัฒนาข้าวร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

อ่านต่อ

ประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2561

อ่านต่อ

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 35 พ.ศ. 2561 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อ่านต่อ

กองวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพร และสืบสาน“ประเพณี เทศกาลสงกรานต์ 2561” ณ อาคารกรมการข้าว

อ่านต่อ

กองวิจัยและพัฒนาข้าว ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพจัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 2/2561

อ่านต่อ

กองวิจัยและพัฒนาข้าว ร่วมกับ  ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่จัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวนำทีมเข้ามอบของขวัญวันปีใหม่ ณ ห้องอธิบดีกรมการข้าว

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวนำทีมเข้ามอบของขวัญวันปีใหม่ ณ ห้องรองอธิบดีกรมการข้าว

อ่านต่อ

ต้อนรับผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวคนใหม่ นายสถาพร ตัมพวิสิฎฐ์ มาปฏิบัติงานวันแรก

อ่านต่อ

กองวิจัยและพัฒนาข้าว ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราจัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว  หัวหน้ากลุ่ม/ หัวหน้าฝ่าย

อ่านต่อ

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดเสวนาเรื่อง “ประสบการณ์ทำงานอย่างไรให้มีความสุข” เมื่อวันที่  ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยกองวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รวม ๓ วัน

อ่านต่อ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ

ดร.จิรพงศ์ ใจรินทร์ ได้รับรางวัล (Rice Science and Technology Ambassador: สาขานักวิทยาศาสตร์ข้าวดีเด่น)

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้มีโอกาสไปเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

อ่านต่อ

กองวิจัยและพัฒนาข้าว ร่วมกับ  ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นจัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย/ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2560

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)  ในการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร ปี 2560-2564

อ่านต่อ

นายสุรพล  จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เฝ้าทูลละอองพระบาท พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปลูกข้าว

อ่านต่อ

กองวิจัยและพัฒนาข้าว เข้าร่วมสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2560

อ่านต่อ

กองวิจัยและพัฒนาข้าว สำนักผู้เชี่ยวชาญกรมการข้าว และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกันจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

อ่านต่อ

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัด การประชุมเรื่อง "โครงการนำร่องผลิตชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว ในแปลงศูนย์ข้าวชุมชุน"

อ่านต่อ

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว”รุ่น ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

อ่านต่อ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวโดยโมเลกุลเครื่องหมาย”

อ่านต่อ

กองวิจัยและพัฒนาข้าวจัดงานการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 34 พ.ศ. 2560 โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน

อ่านต่อ

ปลัด กษ.และกรมการข้าวร่วมซ้อมย่อยพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น.

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวงข้าว

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนานำทีมเข้ารดน้ำขอพร และสืบสาน“ประเพณี เทศกาลสงกรานต์” ณ ห้องอธิบดีกรมการข้าว

อ่านต่อ

นายสุนิยม ตาปราบ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว นำทีมเข้ารดน้ำขอพรและต้อนรับผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวคนใหม่

อ่านต่อ

จัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรเรื่องการปลูกข้าว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรของสาธารณรัฐเมียนมาร์ รุ่นที่ 8

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Project Management Monitoring and Evaluation จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( AIT )

อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม“เกษตรแบบแปลงใหญ่” ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกครั้งใหม่ณ จังหวัดบุรีรัมย์ - สุรินทร์

อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯลงพื้นที่รับฟังปัญหา ความต้องการ  ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "ทำนาแปลงใหญ่" จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านต่อ

คณะผู้บริหารกรมการข้าวและข้าราชการเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Yasothon Organic Fair 2016

อ่านต่อ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารที่ทำการใหม่ ของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกจัดงานฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมข้าวและวิถีชีวิตชาวนาในรูปแบบส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข้าวหอมมะลิไทยได้รับรางวัล ข้าวที่ดีที่สุดในโลกปี 2563 (World’s Best Rice Award 2020) ข้าวหอมมะลิ ของประเทศไทยได้รับรางวัล ปี 2563 หรือ “World’s Best Rice Award 2020”จากการประกวดข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในงานประชุมข้าวโลก หรือ World Rice Conferenceครั้งที่ 12 จัดโดย The Rice Traderประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา 

Read more

นาหว่านข้าวแห้งกับการตัดใบข้าว (๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น) ระบบการผลิตข้าวของประเทศไทยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศฯ

Read more

การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งหลังการทำนา ขอขอบที่มา http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/rice/peanut2.pdf ดาว์นโหลดเพิ่มเติม >>การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งหลังการทำนา

Read more

ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่ให้ประโยชน์มากมายอีกทั้งยังเป็นพืชบำรุงดินและสามารถนำไปขายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วยสำหรับเกษตรกรที่ทำนา

Read more

GAP พืชอาหาร การผลิตพืชเพื่อใช้เป็นอาหาร เช่นพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ พืชเครื่องเทศ พืชสมุนไพร

Read more

การพัฒนาข้าวไม่ต้องหุงจากข้าวนึ่งดำเนินการที่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ โดยใช้ข้าวเปลือก 4 พันธุ์ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105  กข39 ข้าวหลวงสันป่าตอง และขาหนี่

Read more

หนอนห่อใบข้าวเป็นแมลงศัตรูข้าวที่มักพบระบาดหลังจากการระบาดรุนแรงของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เนื่องจากมีการใช้สารฆ่าแมลงในการลดความเสียหายของผลผลิตข้าวอย่างกว้างขวาง

Read more

การศึกษาก่อนหน้านี้ระบุว่ายีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  bph4  มีตำแหน่งอยู่บนบริเวณส่วนปลายสั้นของโครโมโซม 6

Read more

จากงานวิจัยท้องถิ่น สู่การปฏิบัติที่ได้ผล ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย สารเคมี เพิ่มผลิตผลข้าว ลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคขอบใบแห้ง จากการปลูกข้าวเดิมที่เป็นหนี้

Read more

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ประมาณ 107 ล้านไร่ มีพื้นที่การทำนามากที่สุดในประเทศไทย แต่ชาวนาในภาคนี้ มักปลูกข้าวได้ผลผลิตต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ต่ำถึงต่ำมาก 

Read more

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ระบาด เขตภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง  และมีแนวโน้มจะมีการระบาดมากขึ้น

Read more

เป็นแนวความคิดใหม่เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติกลับคืนสู่นาข้าว โดยการทำให้เกิดความหลากหลายของศัตรูธรรมชาติ

Read more

1. นำเมล็ดข้าวสาลีแช่น้ำ 1 คืน  จากนั้นนำไปหว่านบนวัสดุเพาะในกระถางหรือตะกร้าที่สามารถระบายน้ำได้  วัสดุเพาะต้องระบายน้ำได้ดี และไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี

Read more

ข้าวสาลีเป็นธัญพืชเมืองหนาวที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทย และเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศหนาวเย็น จึงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว

Read more

หลังจากปลูกทดลองอยู่เป็นเวลา 3 ปี สามารถคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ให้ผลิตดี ลำต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย คุณภาพเมล็ดดี จำนวน 8 พันธุ์ ที่อายุต่างๆ กัน ตั้งแต่อายุเบาจนถึงหนัก

Read more

คนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักตั้งแต่สมัยโบราณกาล มีหลักฐานการพบรอยแกลบในอิฐ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และหลักฐานข้อมูลของเมล็ดข้าวที่ขุดพบที่ถ้ำปุงฮุง

Read more

ข้าวเป็นอาหารหลักของประชากรโลกมากกว่า 3 พันล้านคน ส่วนใหญ่เป็นประชากรของประเทศที่กำลังพัฒนา และยังเป็นอาหารเสริมของประชากรอีกประมาณ 2 พันล้านคน

Read more

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้าวไทยได้รับการยอมรับมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน และจากข้อเขียนของท่านสังฆราชบาลเลอกัวส์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฏในหนังสือ ข้าว....วัฒนธรรมแห่งชีวิต

Read more

ข้าวเป็นพืชที่ปลูกและเจริญเติบโตในสภาพน้ำขัง ยกเว้นข้าวไร่ซึ่งปลูกในพื้นที่สูงชันและเจริญเติบโตในสภาพไร่ แต่ก็ยังเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียวกับข้าวชนิดอื่นๆ

Read more

ข้าว (Rice) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในตระกูล (Family) หญ้า (Gramineae หรือ Poaceae ) จัดอยู่ในสกุล (Genus) oryza ลำต้นประกอบด้วยข้อ (Node) และปล้อง Internode)

Read more

ข้าวเป็นธัญพืชอาหารหลักของพลโลกประมาณ 2,500 ล้านคนในทุกทวีปแต่ละประเทศพยายามที่จะผลิตข้าวให้เพียงพอกับความต้องการของพลเมือง

Read more

ได้มีการตั้งสมมุติฐานขึ้นมาต่างๆ ถึงแหล่งกำเนิดของข้าวปลูก แต่ยังหาข้อมูลที่เด่นชัดไม่ได้ แม้ว่าจะมีการศึกษาค้นคว้ามาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ตาม Candolle ในปี ค.ศ. 1882

Read more

การปลูกข้าวเป็นการบริโภคประชากรยังน้อย และไม่มีแหล่งปลูกข้าวที่แน่นอน ดินยังคมความอุดมสมบูรณ์สูงลักษณะการปลูกข้าวเป็นแบบข้าวไร่แปลงเล็ก    

Read more

ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ ได้แก่ หินกลมเจาะรูตรงกลาง ซึ่งมีอายุประมาณ 7,000 – 5,000 ปีสันนิษฐานว่าเป็นหินถ่วงน้ำหนักที่ปลายไม้

Read more

ข้าวปลูกเอเชียและข้าวปลูกแอฟริกา มีวิวัฒนาการมาจากข้าวป่าที่มีความใกล้ชิด คือมีจำนวนโคโซมและชุดโคโมโซมเหมือนกัน

Read more

จากร่องรอยหลักฐานเก่าแก่ในวัฒนธรรมฮั้วบินเนียนในประเทศเวียดนามสันนิษฐานว่าราว 15,000 ปีมาแล้ว

Read more

วิถีชีวิตในการยังชีพของคนไทยนั้น ต้องบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ดังนั้น ข้าวจึงผูกพันกับชีวิตคนไทยมานานนับหลายศตวรรษ

Read more

ในโลกทัศน์ของชาวนาไทย วงจรชีวิตข้าวดำเนินไปเฉกเช่นพัฒนาการแห่งชีวิตมนุษย์ ช่วงข้าวเติบโตเป็นต้นกล้าและเพิ่งปักดำใหม่ๆ

Read more

ในปีพุทธศักราช 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ฟื้นฟูพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัย

Read more

การแปรสภาพข้าวหมายถึงขั้นตอนการนำข้าวเปลือกมาแปรสภาพเป็นข้าวกล้องหรือข้าวสาร ก่อนที่จะนำไปบริโภคหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ

Read more

นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา พระมหากษัตริย์ไทยในฐานะที่ทรงเป็น เจ้าของที่นาและผู้ปกครองป้องกันนาให้พ้นอันตราย

Read more

คนไทยนับถือศาสนาพุทธ พระสงฆ์เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า คนไทยจึงพิถีพิถันเรื่องการหุงข้าวใส่บาตรเป็นพิเศษ

Read more

ครกถีบหรือครกเหยียบเป็นเครื่องมือตำข้าวชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านใช้กันทั่วไปในอดีต เพราะเป็นเครื่องทุ่นแรงได้ดีกว่า ตำข้าว

Read more

สังคมไทยเป็นสังคมชาวนา ความอุดมสมบรูณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการยังชีพ

Read more

คนในตระกูลไท-ลาวในอุษาคเนย์กินข้าวเหนียวหรือข้าวนึ่งเป็นอาหารหลักไม่ต่ำกว่า 3, 000 ปีมาแล้ว

Read more

ข้าวพันธุ์ที่มนุษย์เพาะปลูกในปัจจุบัน พัฒนามาจากพันธุ์ข้าวป่าในตระกูล

Read more

คนจีนมีสุภาษิตว่าด้วยเรื่องการกินอยู่บทหนึ่งว่าก่อนตายต้องกินอาหารสี่อย่าง ถึงจะมิอายฟ้าดิน

Read more

การผลิตของหมูบ้านตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนใหญ่ยังคงเป็นการผลิตแบบ พอยังชีพ

Read more

การผลิตข้าวเพื่อขายเริ่มขยายตัวเข้ามาในภาคใต้ตั้งแต่ทศวรรษ 2463 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2

Read more

แอ่งอารยธรรมอีสานประกอบด้วยแอ่งสกลนครและแอ่งโคราชแอ่งสกลนครอยู่ทางเหนือในเขตจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคาย ฯลฯ

Read more

ชุมชนชาวนาที่ภาคเหนือตอนบน ถึงภาคเหนือตอนกลางตั้งอยู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำระหว่างหุบเขาอันอุดมสมบรูณ์

Read more

ในสมัยนี้ ข้าว ถือว่าเป็นยุทธปัจจัยที่สำคัญที่สุด และเป็นสินค้าออกที่สำคัญ โดยเฉพาะสมัยราชกาลที่ 3

Read more

ประมาณพุทธศตวรรษที่  19-20 คนไต-ลาวเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานบนดินแดนอีกฝั่งหนึ่งของแม่โขง

Read more

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ได้จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ จำนวน 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวอยุธยา 1 และพันธุ์ข้าวบางแตน

Read more

  ข้าวกล้อง มีคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูงมากกว่าในข้าวขาวหรือข้าวสาร 

Read more
สาระน่ารู้เรื่องข้าวทั้งหมด

book

ห้องสมุดข้าว BRRD เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านข้าว ประกอบด้วย ฐานข้อมูลงานวิจัยข้าว ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ วารสารวิชาการข้าว จนถึงสาระน่ารู้ต่างๆ ตั้งแต่เรื่องพันธุ์ข้าว การปลูก การดูเเลรักษาและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด วัชพืชในนาข้าว เมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวก ท่านสามารถเข้าชมได้ตามลิงค์รูปภาพด้านล่างนี้

ebook01